Läsplatta – ett verktyg för att ökad försäljning

Allt fler företag väljer att använda en läsplatta som verktyg när säljkåren genomför sina presentationer. Läsplattor är inte bara ett sätt att vara mer miljövänlig och högteknologisk; det finns flera vetenskapligt underbyggda orsaker till att man bör använda dem. Interaktivitet, engagemang och en mer motiverad säljkår är några av orsakerna till att det kan vara dags att utrusta säljarna med en iPad eller Galaxy Tab.

Läsplattorna blir mer och mer av en standard, och det kommer snart finnas få säljare som bär runt på klumpiga papper och pärmar vid sina presentationer. En läsplatta har även stora fördelar jämfört med digitala presentationer på en laptop. Här kan du lära dig om varför läsplattor ett bra sätt att öka din försäljning.

Varför innebär läsplattor ökad försäljning?

Forskning1 visar på flera fördelar med att använda en läsplatta som säljverktyg.

  • Förbättrad kundupplevelse
  • Engagerande presentationer
  • Ökad motivation hos säljkåren
  • Tidsbesparing
  • Kostnadsbesparing
How can a tablet increase sales_2

Förbättrad kundupplevelse med läsplatta

Det första intrycket är oerhört viktigt i säljsituationer. Både läsplattorna i sig och presentationernas interaktivitet leder till att kunden uppfattar företaget som högteknologiskt och innovativt. Det blir lättare att skräddarsy presentationerna för olika tillfällen. Interaktiviteten gör att säljplattan känns mer som ett samtal och mindre som en ensidig presentation.

Säljaren får möjlighet att stå sida vid sida med kunden och tillsammans utforska materialet. Det går till och med att lämna över iPaden till kunden och låta den använda materialet på egen hand. Resultatet blir en mer minnesvärd säljupplevelse som kunden inte kommer att glömma!

A tablet improves the customer experience

Engagerande presentationer

Presentationer med läsplatta är mer engagerande. Det blir lättare att fånga kundernas uppmärksamhet och få deras intresse. Möjligheten att använda videos, produktdemonstrationer och andra interaktiva funktioner gör det lättare att övertyga kunderna. Med rätt typ av media går det att förmedla precis hur det är att använda produkten genom läsplattan. Det öppnar upp stora möjligheter att stå ut, vara unik och demonstrera fördelarna med just ditt varumärke eller dina produkter.

Ökad motivation hos säljkåren

En läsplatta leder till en ökad motivation och prestation hos säljarna av flera orsaker, t ex möjligheten att vara uppkopplad och mediumets hastighet. Applikationer som OctaSales gör att säljarna får det lätt att navigera i sina presentationer. Presentationerna blir mer interaktiva och det blir lättare att fokusera på en viss produkt eller produktkategori.

En iPad är också mycket enklare att transportera än en laptop eller säljmaterial. Säljpresentationen kan utföras i princip när som helst, utan större förberedelse. Detta kan vara en stor fördel i spontana situationer, t ex i butiker eller på en mässa.

Läsplattor sparar tid för säljkåren

Forskning kring läsplattor och försäljning avslöjar att läsplattor sparar 30 minuter arbete per dag. I längden innebär det enorma besparingar, speciellt om man har en stor säljkår. Det kan t ex handla om produktion och översyn av säljmaterial. En läsplatta ger även möjligheten att lagra kundinformation och ta emot betalningar direkt, vilket sparar administrativt arbete.

Med rätt programvara kan leads och beställningar matas in i företagets CRM-system direkt från presentationen på läsplattan. En iPad gör också att säljarna med lätthet också kan vara uppkopplade under resor och därmed effektivisera sitt arbete.

A tablet saves time

Kostnadsbesparing

En läsplatta har ett fast inköpspris, men efter inköpet behöver man inget extra material till sina presentationer. I längden sparar man in på att inte behöva använda t ex papper, pärmar och pennor vid sina presentationer. Materialet kan även användas vid onboarding eller för att vidareutbilda befintlig personal.

Läsplattan i sig räcker dock inte – du behöver rätt program

Nu har du lärt dig varför läsplattor är ett fantastiskt verktyg för säljkåren. Att köpa in iPads till säljarna är dock inte hela vägen till målet. Läsplattorna behöver utrustas med rätt typ av presentationer för att maximera fördelarna.

OctaSales – ett säljverktyg för läsplattor

OctaSales är ett presentationsprogram och säljverktyg för läsplattor. Med OctaSales kan du skapa interaktiva säljpresentationer som kunderna kommer ihåg. OctaSales är optimerat för läsplattor som iPad eller Galaxy Tab. Presentationerna är anpassningsbara och plattformsoberoende, och de fungerar även när du inte har tillgång till internet.

Några fördelar med OctaSales är:

  • Presentationer som är detaljerade utan att vara linjära. Bläddra fritt i produktkategorier och produktinformation utan att vara bunden till en viss ordning, som i t ex en PowerPoint-presentation
  • Registrera leads och genomför köp direkt in CRM-systemet från presentationen. Detta sparar administrativt arbete och gör att säljarna istället får mer tid över till att sälja!
  • Ett verktyg för att organisera din säljkår. Olika säljare kan få olika behörigheter i OctaSales och därmed anpassad tillgång till rätt prislistor, presentationer och kunder. Självklart finns även möjligheten att dela med sig av sina resurser inom systemet

 

Har du frågor om OctaSales?
Intresserad av tjänsten?
Fyll i formuläret nedan för att få kontakt med oss!

 

Referenser
1) Hallberg, J. Pad Up the Sales Force: The Medium's Impact on Presentation Effectiveness:
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A654152&dswid=-2305

Kontakta oss

intresserad? Har du frågor? Vänligen kontakta oss så berättar vi mer.